practice

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK SORU BANKASI

Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazılık Soru Bankası Aristo Hocam - İhsan Berkhan, Gül Banu Kırtok, Eylem Kahraman, Şeyma Hazal Erener
 

Mülkiyetin elle tutulamayanları kategorisinde yer alan fikri ve sınai mülkiyet, emek ve yatırım yapıldıkça genel mülkiyet içindeki konumunu güçlendiren hatta kimi zaman elle tutulur mülkiyeti gölgede bırakan bir özelliğe sahiptir ve ülke ekonomisinin önemli gelişmişlik göstergeleri arasındadır. O halde, bilinmeli, anlatılmalı ve sahip çıkılmalıdır.

Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda patent vekili; marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda marka vekili, hak sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde temsil eder.

Temsil görevini yapabilmek için marka ve patent vekili olmak gerekmektedir. Marka ve Patent Vekili olmak için de iki yılda bir düzenlenen yazılı sınavda başarılı olmak, sicile kaydolmak ve her yıl mesleki sorumluluk sigortasını ve vekillik kaydını yenilemek ger ekmektedir. Disiplin Yönetmeliğine göre “Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvekkilini zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır”.

Bilgilendirmenin tam ve doğru yapılabilmesi için vekillik öncesi sınava hazırlanırken ve sınavda başarılı olup, sicile kaydolup mesleğe başladıktan sonra da sürekli bir eğitim ve öğrenim gayreti içinde olunması gerekmektedir.

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla; sınai haklar ile ilgili başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsayacak şekilde hazırlanan ve 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 22.12.2016 tarih ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve 24.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik başta olmak üzere sınai mülkiyet ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, ilgili uluslararası sözleşme metinlerinden , ders kitaplarından ve makalelerden yararlanarak siz Marka ve Patent Vekili adayları için MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK – SORU BANKASI hazırladık.

Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık – Soru Bankası bir rehber kitaptır. Rehber kitabın daha yararlı olabilmesi için; kitapta yer alan her bir soruya ve sınavda çıkabilecek benzer sorulara tam ve doğru cevap verilebilmesi için ilgili sorunun ve cevabının yer aldığı kanun, yönetmelik, ders kitabı, makale vb. ilgili kaynağı mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü sınava çok az bir zaman kaldı.

Patent vekilliği ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının 16 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacağı 01.08.2019 tarihinde açıklanmıştır. Bu nedenle, sınava hazırlık aşamasında ve sonrasında hazırladığımız rehber kitabın okuyan herkese yararlı olacağını umuyor; şimdiden sınava girecek adaylara başarılar diliyoruz.

Bu kitabı hazırlayan bizler (İhsan BERKHAN, Gül Banu KIRTOK, Eylem KAHRAMAN ve Şeyma Hazal ERENER) Uzlaşı Kültürü ve Hukuk Derneği’nin de yönetici ve üyeleriyiz. İşbu kitabın telif gelirinin bir kısmını Fikri ve sınai mülkiyetin korunup geliştirilmesine, uzlaşı kültürüne, hukuk kültürüne, toplumsal adalet ve barışa katkı sağlamak amacıyla 25.02.2019 tarihinde kurulan bu derneğimize aktaracağız. Bu anlamlı kararlarından dolayı ve soruların hazırlanmasında gösterdikleri özen ve emekleri için yazar arkadaşlarıma teşekkür ederim.

  • Paylaş: